Storitve za fizične osebe

S sodno overjenimi prevodi spričeval, diplom, potrdil in izpiskov iz matičnih knjig in uradnih evidenc vam pomagamo na poti do študija ali zaposlitve v tujini, pri prodaji nepremičnin tujcem, dedovanju po sorodnikih v tujini in urejanju statusa.

Naši sodni tolmači in prevajalci vam pomagajo ob novih izzivih, kot so:

 • študij ali diploma v tujini,
 • poroka v tujini,
 • poroka s tujim državljanom,
 • zaposlitev v tujini,
 • dedovanje po sorodnikih v tujini,
 • priznanje očetovstva, v primeru da je ta tuj državljan,
 • posvojitev v tujini,
 • selitev v tujino …

Dokumenti, ki jih običajno prevajamo in po potrebi sodno overimo:

 • spričevala in diplome,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 • rojstni list,
 • mrliški list,
 • poročni list,
 • apostille,
 • prošnja za državljanstvo,
 • izpisek iz zemljiške knjige,
 • dedna izjava,
 • oporoka v tujini,
 • sklep o dedovanju,
 • policijski zapisnik ob prometni nesreči,
 • prodaja nepremičnine tujcu,
 • cenitev nepremičnin,
 • dovoljenje za bivanje v Sloveniji.

Naši sodni tolmači strokovno in zanesljivo tolmačijo ob različnih priložnostih, kot so:

 • poroka,
 • priznanje očetovstva,
 • na upravni enoti,
 • pri odvetnikih in notarjih,
 • na sodišču,
 • na veleposlaništvih in konzularnih predstavništvih.

Če vašega dokumenta ni na seznamu, nam ga pošljite preko spletnega obrazca, po elektronski pošti na naslov prevodi@sodni-tolmac.si ali nas pokličite na 01 230 84 78 in vse bomo uredili.

Potrebujete pravni prevod ali tolmačenje?

Vabimo vas, da s pomočjo enostavnega obrazca pošljete povpraševanje ali naročite prevod. Vedno smo na voljo tudi za vprašanja po telefonu in e-pošti.

Zahtevajte ponudbo / pošljite naročilo