Sodni prevodi

Sodno overjeni prevodi predstavljajo večino našega dela. Pri njih vztrajamo na najvišji ravni skrbnosti, saj se zavedamo, da lahko že majhna napaka povzroči kopico nevšečnosti.

Sodno overjeni prevodi

Sodno overjen prevod je, v nasprotju z navadnim, uradni prevod, ki je pravno veljaven v tujini in ga lahko uporabljate enako kot izvirnik. Sodno overjen prevod lahko naredi le sodni tolmač, ki ga je imenovalo Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Sodno overjen prevod se z vrvico zveže z izvirnikom, da se izvirnik in prevod ne ločita in ne izgubita. Sodni tolmači svoj prevod opremimo tudi s svojo izjavo, žigom in podpisom, s čimer jamčimo, da se prevod ujema z izvirnikom, in smo zanj tudi civilnopravno odgovorni.

Sodno overjeni prevodi predstavljajo večino našega dela. Pri njih vztrajamo na najvišji ravni skrbnosti, saj se zavedamo, da lahko že majhna napaka povzroči kopico nevšečnosti. Redno sodelujemo z 9 sodnimi tolmači (vsi so tudi univerzitetni diplomirani pravniki) iz Slovenije, ki so se šolali, so živeli ali delali v Veliki Britaniji, ZDA, Nemčiji in republikah nekdanje Jugoslavije.

Pogosto se na nas obračajo stranke, ki že same pripravijo prevod svoje listine. Sodno overimo tudi že prevedene dokumente, a seveda le po temeljitem pregledu. V tem primeru je tudi cena storitve nižja.

Sodno tolmačenje

Sodni tolmači družbe LEX TRA jasno in natančno tolmačimo govorjeno besedo v postopkih pred sodiščem, pri notarjih in pri odvetnikih, pa tudi ob drugih, zelo različnih priložnostih. Nekatere so sproščene in prijetne, kot je tolmačenje na porokah ali na upravni enoti, druge zanimive in poučne, kot je tolmačenje strokovnih predavanj, spet tretje zahtevne in strokovne, kot je tolmačenje poslovnih pogajanj na višji ravni. Tolmačimo tudi za potrebe gospodarskih družb, in sicer na sejah skupščin, upravnih odborov ali nadzornih svetov v družbah, kjer so družbeniki tujci.

Kot sodni tolmači smo vedno nepristranski, k čemur nas zavezujejo naše osebno prepričanje, naša prisega in zakonodaja.

Jeziki, v katere in iz katerih prevajamo

Angleški
Nemški
Italijanski
Španski
Portugalski
Francoski
Hrvaški
Srbski
Bosanski
Makedonski
Ruski
Češki
Slovaški
Bolgarski
Poljski
Madžarski
Turški
Albanski

Potrebujete sodno overjen prevod?

Vabimo vas, da s pomočjo enostavnega obrazca pošljete povpraševanje ali naročite prevod. Vedno smo na voljo tudi za vprašanja po telefonu in e-pošti.

Zahtevajte ponudbo / pošljite naročilo