Tarife sodnega prevajanja in tolmačenja

Navedene tarife veljajo za eno obračunsko stran čistopisa prevedenega besedila (250 besed ali 1.500 znakov brez presledkov). Če želite oceno, koliko bo stal vaš prevod, izpolnite spodnji obrazec in pripnite dokument. V najkrajšem času vam bomo poslali ponudbo za našo storitev.

Obrazec za hitro ponudbo

Vsem novim naročnikom ponujamo 10 % popust pri prvem naročilu.

Spoznajte nas in se prepričajte v našo strokovnost!

Prevodi

Storitev Neto (brez DDV)
Prevod v slovenski jezik 29 €/stran
Prevod v tuj jezik 39 €/stran
Prevod iz tujega v tuj jezik 50 €/stran
Tolmačenje* 110 €/začeto uro
Lektoriranje slovenski jezik 10 €/stran
Lektoriranje tuj jezik 13 €/stran

Sodno overjeni prevodi

Storitev Neto (brez DDV)
Prevod v slovenski jezik 36 €/stran
Prevod v tuj jezik 45 €/stran
Prevod iz tujega v tuj jezik 60 €/stran
Samo overitev 20 €/stran
Potrdila, diplome in izpiski iz uradnih evidenc 35 €/stran
Prevod iz redkih jezikov** 45 – 65 €/stran
Zelo zahtevni prevodi v slovenski jezik 45 €/stran

Drugo

Storitev Neto (brez DDV)
Vsak nadaljnji izvod prevoda + 10 % ali 5 €
Dodatek za nujen prevod + 50 %
Dodatek za zelo nujen prevod + 100 %
Potni stroški in čas na poti po dogovoru
Čakanje po dogovoru

Navedene tarife ne vključujejo DDV-ja. Veljajo za eno obračunsko stran čistopisa prevedenega besedila (250 besed ali 1.500 znakov brez presledkov). Najnižja obračunska enota znaša 1 prevajalsko stran.

Prevod za tisk se dodatno lektorira, stroški za lekturo pa se prištejejo k ceni prevoda. Besedilo se lektorira tudi na zahtevo naročnika.

* Tolmačenje nekaterih jezikov se lahko obračuna po višji postavki. Pri tolmačenju obračunamo tudi potne stroške in čas na poti.

Posebna opravila, ki jih opravi prevajalec v zvezi s prevodom, se zaračunavajo glede na dejansko porabljeni čas in nastale stroške.

** Med redke jezike med drugimi sodijo arabski, bolgarski, romunski, finski in podobni jeziki.

Zahtevajte hitro ponudbo

Izpolnite spodnji obrazec in, če je možno, pripnite vaš dokument. V najkrajšem času vam bomo poslali ponudbo za našo storitev.