Tarife sodnega prevajanja in tolmačenja

Navedene tarife veljajo za eno obračunsko stran čistopisa prevedenega besedila (250 besed ali 1.500 znakov brez presledkov). Če želite oceno, koliko bo stal vaš prevod, izpolnite spodnji obrazec in pripnite dokument. V najkrajšem času vam bomo poslali ponudbo za našo storitev.

Obrazec za hitro ponudbo

Vsem novim naročnikom ponujamo 10 % popust pri prvem naročilu.

Spoznajte nas in se prepričajte v našo strokovnost!

Prevodi

Storitev** Neto (brez DDV)
Prevod v slovenski jezik 30 €/stran
Prevod v tuj jezik 39 €/stran
Prevod iz tujega v tuj jezik 50 €/stran
Tolmačenje* 110 €/začeto uro
Prevodi iz redkih jezikov 45 – 65 €/stran
Pregled prevoda 20 €/stran

Sodno overjeni prevodi

Storitev Neto (brez DDV)
Prevod v slovenski jezik 36 €/stran
Prevod v tuj jezik 45 €/stran
Prevod iz tujega v tuj jezik 60 €/stran
Samo overitev 20 €/stran
Potrdila, diplome in izpiski iz uradnih evidenc 35 €/stran
Prevod iz redkih jezikov** 45 – 65 €/stran
Zelo zahtevni prevodi v slovenski jezik 45 €/stran

Drugo

Storitev Neto (brez DDV)
Vsak nadaljnji izvod prevoda + 10 % ali 5 €
Dodatek za nujen prevod + 50 %
Dodatek za zelo nujen prevod + 100 %
Potni stroški in čas na poti po dogovoru
Čakanje po dogovoru

Navedene tarife ne vključujejo DDV-ja. Veljajo za eno obračunsko stran čistopisa prevedenega besedila (250 besed ali 1.500 znakov brez presledkov). Najnižja obračunska enota znaša 1 prevajalsko stran.

Izdelava elektronskih kopij se dodatno obračuna, stroški pa so odvisni od obsega sodno overjenega prevoda.

* Tolmačenje nekaterih jezikov se lahko obračuna po višji postavki. Pri tolmačenju obračunamo tudi potne stroške in čas na poti. V primeru preklica moramo le-tega prejeti najmanj 24 ur pred začetkom tolmačenja, sicer lahko obračunamo polno tarifo.

Posebna opravila, ki jih opravi prevajalec v zvezi s prevodom, se zaračunavajo glede na dejansko porabljeni čas in nastale stroške.

** Za redke jezike velja posebna tarifa. Med redke jezike med drugimi sodijo arabski, bolgarski, romunski, finski in podobni jeziki.

Zahtevajte hitro ponudbo

Izpolnite spodnji obrazec in, če je možno, pripnite vaš dokument. V najkrajšem času vam bomo poslali ponudbo za našo storitev.