Storitve za podjetja in diplomatska predstavništva

Za slovenske in tuje družbe prevajamo finančna poročila in računovodske izkaze, letna poročila, različna potrdila, pooblastila in izpiske iz sodnega registra. Sodelujemo tudi z bankami, davčnimi svetovalci, revizorji, zavarovalnicami in tujimi konzulati.

Dober in zanesljiv prevajalec in sodni tolmač je nepogrešljiv partner:

 • uvoznikov,
 • izvoznikov,
 • podjetnikov in družb, ki se prijavljajo na razpise v tujini,
 • tujih družb, ki ustanavljajo podružnico v Sloveniji,
 • tujih trgovinskih in gospodarskih zbornic,
 • patentnih zastopnikov,
 • bank,
 • zavarovalnic,
 • računovodskih servisov,
 • davčnih svetovalcev,
 • revizorjev,
 • potovalnih agencij,
 • tujih veleposlaništev,
 • tujih konzularnih predstavništev,
 • referatov na fakultetah,
 • agencij, ki se ukvarjajo s posredovanejm dela v tujini …

Dokumenti, ki jih običajno prevajamo in po potrebi sodno overimo:

 • prijava na razpis v tujini,
 • izpisek iz sodnega registra,
 • računovodski izkazi,
 • bilanca stanja,
 • letno poročilo,
 • poročilo neodvisnega revizorja,
 • pooblastilo,
 • ustanovitev družbe v tujini,
 • bančna garancija,
 • potrdilo o nekaznovanosti za pravne osebe,
 • bonitetno poročilo AJPES,
 • splošni pogoji poslovanja,
 • potrdilo DURS, da ima družba poravnane vse davčne obveznosti,
 • obvestilo o vpisu v poslovni register,
 • davčna odločba …

Naši sodni tolmači strokovno in zanesljivo tolmačijo na:

 • poslovnih pogajanjih,
 • trokovnih predavanjih.

Če vašega dokumenta ni na seznamu, nam ga pošljite preko spletnega obrazca, po elektronski pošti na naslov prevodi@sodni-tolmac.si ali nas pokličite na 01 230 84 78 in vse bomo uredili.

Potrebujete pravni prevod ali svetovanje?

Vabimo vas, da s pomočjo enostavnega obrazca pošljete povpraševanje ali naročite prevod. Vedno smo na voljo tudi za vprašanja po telefonu in e-pošti.

Zahtevajte ponudbo / pošljite naročilo