Sudski prevodi

Sudski overeni prevodi predstavljaju većinu našeg posla. Kod njih insistiramo na najvišem nivou pažljivosti, jer smo svesni da može već mala greška prouzrokovati puno problema.

Sudski overeni prevodi

Sudski overen prevod je, nasuprot običnom, službeni prevod koji je pravno važeći i u inostranstvu i može se koristiti jednako kao izvornik. Sudski overen prevod može sačiniti samo sudski tumač koji je imenovan od strane Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije. Sudski overen prevod mora biti povezan sa jemstvenikom (koncem) da se izvornik i prevod ne odvoje i ne izgube. Sudski tumači naše prevode opremimo s našom izjavom, pečatom i potpisom, čime jamčimo da prevod odgovara izvorniku i za prevod preuzimamo građansko-pravnu odgovornost.

Sudski overeni prevodi predstavljaju većinu našeg posla. Kod njih insistiramo na najvišem nivou pažljivosti, jer smo svesni da može već mala greška prouzrokovati puno problema. Redovno sarađujemo sa 9 sudskih tumača (svi su univerzitetski diplomirani pravnici) iz Slovenije, koji su se obrazovali, živeli ili radili u Velikoj Britaniji, USA, Nemačkoj i republikama bivše Jugoslavije.

Često nam se obraćaju stranke koje su već same pripremile prevod isprave. Takođe pružamo uslugu sudske overe, naravno uz prethodni temeljit pregled prevoda. U tom slučaju je niža cena usluga.

Sudsko tumačenje

Sudski tumači društva LEX TRA jasno i detaljno tumačimo u postupcima pred sudovima, kod javnih beležnika i kod advokata, a takođe i u ostalim, veoma različitim prilikama. Neka od tumačenja su opuštena i prijatna poput tumačenja na venčanjima i na upravnim jedinicama, dok su druga zanimljiva i poučna kao što je tumačenje na stručnim predavanjima, a opet neka veoma zahtevna i stručna poput tumačenja na poslovnim događajima na višem nivou. Takođe pružamo usluge tumačenja i za potrebe privrednih društava, i to na sednicama skupština, upravnim odborima ili nadzornim većima u društvima u kojima su članovi društva stranci.

U svojstvu sudskih tumača smo uvek nepristrani, na šta nas obavezuje naše lično uverenje, položena zakletva i zakonodavstvo.

Jezici u i iz kojih prevodimo

engleski
nemački
italijanski
španski
portugalski
francuski
hrvatski
srpski
bosanski
makedonski
ruski
češki
slovački
bugarski
poljski
mađarski
turski
albanski

Potreban vam je sudski overen prevod?

Pozivamo vas da pomoću jednostavnog obrasca pošaljete upit ili naručite prevod. Uvek smo vam na raspolaganju i za pitanja putem telefona i e-maila.

Zahtevajte ponudu / Pošaljite narudžbu