Pravni prevodi

Mi smo univerzitetski diplomirani pravnici, specijalisti za prevođenje svih vrsta službenih i pravnih dokumenata. Naši naručioci su advokati i javni beležnici, privredna društva, preduzetnici, banke, osiguravajuća društva, poreski savetnici, revizori, diplomatska i konzularna predstavništva te pojedinci.

Pravni i stručni prevodi

Sarađujemo sa sudskim tumačima i prevodiocima koji su specijalizovani za različite nauke i oblasti, naprimer za ekonomiju, mašinstvo, informatiku, farmaciju … Na taj način obezbeđujemo kvalitet prevoda različitih stručnih tekstova poput dopisa, obaveštenja, stručni i naučni članci, prezentacije u programu PPT i slično.

Lektorisanje

Naši jezikoslovci vrše lekturu svih vrsta tekstova u stranom jeziku. Svaki tekst analiziraju, urede gramatiku i padeže. Kod toga uzimaju u obzir posebnosti stručnog govora, nivo jezika i krajnjeg čitaoca. U saradnji sa stručnjacima-prevodioci naši lektori konačno oblikuju tekst, tako da jasno izražava naručiočevu svrhu.

Pravno savetovanje

Naši univerzitetni diplomirani pravnici vam pomažu i savetuju i u rešavanju pravnih pitanja u slovenačkom i međunarodnom prostoru. Možemo vam pomoći ako živite u inostranstvu i želite da osnujete privredno društvo u Sloveniji ili u inostranstvu, savetujemo takođe i kod osnivanja slovenačkog društva u Sloveniji u vlasništvu stranaca ili u pogledu porodičnog i naslednog prava… Pozivamo vas da nas kontaktirate za detaljnije informacije.

Jezici u i iz kojih prevodimo

engleski
nemački
italijanski
španski
portugalski
francuski
hrvatski
srpski
bosanski
makedonski
ruski
češki
slovački
bugarski
poljski
mađarski
turski
albanski

Potreban vam je pravni prevod ili savetovanje?

Pozivamo vas da pomoću jednostavnog obrasca pošaljete upit ili naručite prevod. Uvek smo vam na raspolaganju i za pitanja putem telefona i e-maila.

Zahtevajte ponudu / Pošaljite narudžbu