Posao i diplomatija

Za slovenačke i strane firme prevodimo finansijske izveštaje računovodstvene iskaze, godišnje izveštaje, razne potvrde, ovlašćenja i izvode iz sudskog registra. Takođe sarađujemo sa bankama, poreskim savetnicima, revizorima, osiguravajućim društvima, stranim konzulatima i ambasadama.

Dobar i pouzdan prevodilac i sudski tumač je neophodan partner:

 • uvoznika,
 • izvoznika,
 • preduzetnika i kompanija koje se prijavljuju na konkurse u inostranstvu,
 • inostranih kompanije koje osnivaju podružnicu u Sloveniji,
 • stranih trgovačkih i privrednih komora,
 • patentnih zastupnika,
 • banaka,
 • osiguravajućih društava,
 • računovodstvenih servisa,
 • poreskih savetnika,
 • revizora,
 • turističkih agencija,
 • stranih ambasada,
 • inostranih konzularnih predstavništva,
 • referata na fakultetima,
 • agencija koje se bave posredovanjem posla u inostranstvu …

Dokumentacija koju obično prevodimo i po potrebi sudski overimo:

 • prijava na konkurs u inostranstvu,
 • izvod iz sudskog registra,
 • računovodstveni iskazi,
 • bilans stanja,
 • godišnji izveštaj,
 • izveštaj nezavisnog revizora,
 • punomoć,
 • osnivanje firme u inostranstvu,
 • bankarska garancija,
 • potvrda o nekažnjavanju za pravna lica,
 • bonitetni izveštaj AJPES,
 • opšti uslovi poslovanja,
 • potvrda DURS (poreske uprava Republike Slovenije) da ima firma izmirene sve poreske obaveze,
 • obaveštenje o upisu v poslovni registar,
 • poresko rešenje …

Naši sudski tumači stručno i pouzdano tumače na:

 • poslovnim pregovorima,
 • stručnim predavanjima.

Ako vašeg dokumenta nema na spisku, pošaljite nam preko internet obrasca, putem elektronske pošte na e-mail prevodi@sodni-tolmac.si ili nas pozovite na +386 1 230 84 78 i sve ćemo urediti.

Potreban vam je pravni prevod ili savetovanje?

Pozivamo vas da pomoću jednostavnog obrasca pošaljete upit ili naručite prevod. Uvek smo vam na raspolaganju i za pitanja putem telefona i e-maila.

Zahtevajte ponudu / Pošaljite narudžbu