Tarife pravnog prevođenja i tumačenja

Navedene tarife važe za jednu obračunsku stranicu čistopisa prevedenog teksta (250 reči). Ako želite ocenu koliko će koštati vaš prevod, popunite donji obrazac i odštampajte dokument. U najkraćem vremenu poslaćemo vam ponudu za našu uslugu.

Obrazac za brzu ponudu

Prevod

Usluga Neto (bez PDV‑a)
Prevod na slovenački jezik 27 EUR/strana
Prevod na strani jezik 39 EUR/strana
Prevod sa stranog na strani jezik 50 EUR/strana
Tumačenje 100 EUR/sat
Lektorisanje slovenačkog jezika 10 EUR/strana
Lektorisanje stranog jezika 13 EUR/strana

Sudski overeni prevod

Usluga Neto (brez PDV‑a)
Prevod na slovenački jezik 36 EUR/strana
Prevod na strani jezik 45 EUR/strana
Prevod sa stranog na strani jezik 60 EUR/strana
Samo overa 20 EUR/strana
Potvrde, diplome i izvodi iz zvaničnih evidencija 35 EUR/strana
Prevod sa retkih jezika* 65 EUR/strana
Veoma zahtevni prevodi na slovenački jezik 45 EUR/strana

Drugo

Usluga Neto (brez PDV‑a)
Svaki dalji izvod prevoda + 10 %
Dodatak za hitan prevod + 50 %
Dodatak za veoma hitan prevod + 100 %
Putni troškovi 0,37 EUR/km
Čekanje 20 EUR/pola sata

Navedene tarife ne uključuju PDV-a. Važe za jednu obračunsku stranu prečišćenog teksta prevedenog teksta (250 reči). Ako izvornik ima više od 125 reči, obračunava se jedna cela stranica, a kada reči ima manje, u tom se slučaju obračunava pola stranice.

Prevod za štampu se dodatno lektoriše, a troškovi lekture se dodaju na cenu prevoda. Tekst se lektoriše i na zahtev naručioca.

* Među retke jezike ulaze arapski, bugarski, rumunski, finski i ostali jezici.

Posebne poslove koje prevodilac obavi vezano za prevod zaračunavaju se s obzirom na faktički utrošeno vreme i nastale troškove.

Zahtevajte brzu ponudu

Popunite donji obrazac i, ako je moguće, pošaljite u prilogu attachment. U najkraćem vremenu poslaćemo vam ponudu za našu uslugu.