Pogosta vprašanja

Sodno overjeni prevodi

Navaden prevod je tisti, ki ga lahko opravi katerikoli usposobljeni prevajalec, vendar ni uradno veljaven. Sodno overjen prevod pa je uradni prevod, ki je pravno veljaven v tujini. Če gre za prevod tuje listine, je sodno overjen prevod te tuje listine pravno veljaven v Republiki Sloveniji. Sodno overjen prevod opravi sodni tolmač, ki ga je imenovalo Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Sodni tolmač prevod opremi s svojo izjavo, žigom in podpisom, s čimer jamči, da se prevod ujema z izvirnikom, in da je zanj tudi civilnopravno odgovoren.

Zato, da izvirnik in prevod ostaneta skupaj in se ne izgubita. V nekaterih državah ju spnejo drugače, denimo s posebnimi trakovi ali sponkami.

Največkrat sodno overjamo prevode uradnih listin, s katerimi lahko uveljavljate svoje pravice pri državnih in drugih uradnih organih. Za prevajanje potrebujemo besedilo v kakršnikoli obliki, za sodno overjen prevod pa izvirnik listine ali pa notarsko overjeno fotokopijo listine (notar potrdi, da se fotokopija sklada z izvirnikom). Izvirnik ali overjeno fotokopijo zatem zvežemo s prevodom. V slednjem primeru izvirnik ostane nedotaknjen.

Na izrecno željo naročnika lahko prevod zvežemo tudi z navadno fotokopijo. To velja zlasti za različne akte gospodarskih družb, zapisnike sej skupščine, upravnega ali nadzornega odbora, kjer običajno ni uradnih žigov, pečatov, kolekov in podobnih uradnih potrdil.

Običajno je to vse, kar potrebujete. Za vsak primer pa pri konzulatu države, v kateri boste prevod uporabljali, še preden se oglasite pri nas, preverite, če je morda potrebno apostilirati podpis sodnega tolmača.

Z žigom »apostille« (pri nas imenovan tudi apostil ali apostila, v francoščini »apostille« pomeni »opomba«) uradni organ v matični državi potrdi podpis, žig in funkcijo podpisnika na uradni listini, ki se bo uporabljala v drugi državi. Dejansko pa je apostil nalepka ali žig z določeno vsebino, ki se odtisne na listino ali njen dodatek.

Javne listine (potrdilo, izpisek, spričevalo, sodba …), ki je bila izdana v eni državi, namreč ne moremo neposredno uporabiti v drugi državi, temveč jo mora potrditi oziroma legalizirati diplomatsko ali konzularno predstavništvo države, na ozemlju katere naj bi se listina uporabljala. Z apostilom se potrdi resničnost podpisa, funkcijo podpisnika listine in istovetnost pečata ali žiga na listini. Da bi se izognili zamudni proceduri diplomatskega ali konzularnega potrjevanja tujih listin, so nekatere države podpisale Haško konvencijo o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin in jo nadomestile s preprostim žigom apostil. To pomeni, da listine, ki je opremljena z žigom »apostille«, v državah podpisnicah Haške konvencije ni potrebno dodatno overiti.

Za overitev z »apostillom« so v Republiki Sloveniji pristojna okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje. Tam z žigom potrdijo verodostojnost podpisa sodnika, notarja, sodnega tolmača in drugih, ki so podpisani na listini. Podpis notarja lahko overi samo okrožno sodišče, ki je pristojno v kraju, kjer ima notar svoj sedež. Podpis sodnega tolmača lahko overi samo Ministrstvo za pravosodje.

Ne, za »apostille« morate poskrbeti sami, še preden se obrnete na nas. Mi pa potem prevedemo vsebino dokumenta in »apostilla«.

Ob oddaji vloge za pridobitev »apostilla« navedete državo, v kateri se bo dokument uporabljal in plačate takso v višini 1,35 EUR.

»Apostille« pridobite na Ministrstvu za pravosodje ali na Okrožnem sodišču v času uradnih ur. Običajno lahko to uredite v nekaj urah. Če se pri njih oglasite ob koncu uradnih ur, bo vaš »apostille« najverjetneje pripravljen naslednji dan.

Sodni tolmač mora prevesti vse, kar je vidno na listini. To zajema tudi žige, štampiljke, pečate in podobno.

Seveda, to lahko hitro uredimo. Sodni tolmači moramo namreč voditi arhiv prevodov, zato s tem ni težav. Potrebujemo le notarsko overjeno fotokopijo izvirnika, s katero bomo prevod zvezali. Če dodatne izvode prevoda naročite skupaj s prevodom, vsak nadaljnji izvod stane dodatnih deset odstotkov cene prevoda. Če ga naročite kasneje, pa petdeset odstotkov cene prevoda.

Na seznam so uvrščene vrste listin, ki jih najpogosteje prevajamo. Če vašega dokumenta ni na seznamu, nam ga pošljite s pomočjo spletnega obrazca, po elektronski pošti na naslov prevodi@sodni-tolmac.si ali nas pokličite na (01) 230 84 78 in vse bomo uredili.

Žal nimamo te pravice. Sodni tolmači moramo prevesti tisto, kar je zapisano na paprirju. Če opazimo kakšno nepravilnost, o tem stranko obvestimo, ne moremo pa vsebine listin popraviti ali predrugačiti.

Čas, stroški in plačilo

Najhitreje je, da dokument poskenirate in ga shranite v .pdf ali .jpg obliki, nato pa izpolnete naš spletni obrazec, ki mu priložite dokument v elektronski obliki. Potrdili bomo prejem vašega dokumenta in vam sporočili, kdaj bo vaš prevod pripravljen. Ko bo prevod nared, se pri nas oglasite še z izvirnikom, da izvedemo overitev, kar traja le nekaj minut.

Odvisno od tega, kako obsežen in kako zahteven je. Enostavne listine (različna potrdila, izpiski in spričevala …) bodo lahko nared že naslednji dan, prevod zahtevnejših listin (pogodbe, tožbe, sodbe …) pa običajno traja dlje.

Seveda lahko. Cena prevoda je odvisna od števila besed (število besed prevoda in ne izvirnika!). Po naših izkušnjah je pri izračunu obsega prevoda iz slovenskega denimo v angleški jezik potrebno prišteti nekaj odstotkov. V angleškem jeziku je namreč veliko predlogov kot so a, an, the, of in podobno, kar poveča končno število besed v prevodu. Dobra stran tega je, da enako velja tudi v obratni smeri. Torej lahko pri prevodu iz angleškega v slovenski jezik pričakujemo, da bo na koncu v slovenščini nekaj besed manj, kot jih je v angleščini. Koliko pa stane stran prevoda, boste vprašali? Ena stran prevoda obsega 250 besed. Cenik pa si lahko ogledate tukaj.

Število besed lahko preverite sami, če imate dokument v obliki programa Word, saj ta sam avtomatsko prešteje število besed. To storite tako, da kliknete na zavihek »Orodja« in izberete možnost »Štetje besed«. Če želite preveriti število besed le v delu besedila, najprej označite izbrani del besedila, nato pa ponovno izberite »Orodja« in »Štetje besed«

Smo hitri in prilagodljivi, predvsem želimo, da so naši prevodi kar se da kakovostni in zato potrebujemo čas. Preprost obrazec pa bomo vedno prevedli do naslednjega dne. Če pa se vam resnično zelo mudi, se bomo potrudili in bomo poskušali vašo listino prevesti v najkrajšem času.

Obiščete nas lahko od ponedeljka do četrtka od 9. do 17. ure ter ob petkih od 9. do 15. ure.

Plačate lahko z bančnim nakazilom na naš TRR SI56 0310 5100 0453 684 ali ob pomoči spletne banke ali z gotovino v naši pisarni. V naši neposredni bližini so bankomati vseh večjih slovenskih bank.

Če se prevoda še nismo lotili, vam listine vrnemo brez stroškov za vas in vam ni treba plačati nič. Če pa smo del prevoda že opravili, vam bomo za že opravljeno delo izstavili račun.

Da, lahko. Na mesto, kjer želite, da izpustimo del besedila, napišemo »izpuščeno na željo stranke«.

Četudi sta dokumenta na videz enaka, ju je potrebno vseeno skrbno pregledati in preveriti vse datume, zneske, imena in druge podrobnosti. Za drugi, podoben dokument strankam običajno priznamo 50 % popusta.

Če dodatne izvode prevoda naročite skupaj s prevodom, vsak nadaljnji izvod stane dodatnih deset odstotkov cene prevoda; če ga naročite kasneje, pa petdeset odstotkov.

Odvisno od kurirske službe, ki jo izberete.

Dostava, prevzem, zaupnost

Seveda, tako bo verjetno tudi najhitreje. Dokument poskenirajte in ga shranite v .pdf ali .jpg obliki, nato pa izpolnite naš spletni obrazec in mu priložite dokument v elektronski obliki. Potrdili bomo prejem vašega dokumenta in vam sporočili, kdaj bo prevod pripravljen. Ko bo prevod nared, se pri nas oglasite še z izvirnikom, da izvedemo overitev, kar traja le nekaj minut.

Seveda, dokument nam lahko pošljete po faksu na številko (01) 230 84 56, po kurirju ali s taksijem. Če nam boste dokument poslali po faksu, se boste, ko bo prevod pripravljen, pri nas oglasili še z izvirnikom, da izvedemo overitev, kar traja le nekaj minut. V vseh navedenih primerih vas prosimo, da navedete svojo telefonsko številko, na katero vas lahko pokličemo.

V naši pisarni potrdimo prejem vsakega dokumenta, ki ga prejememo po faksu, ali pa ga dostavi kurir ali taksist. Če potrdila ne prejmete, nas prosimo pokličite, da skupaj preverimo, če smo vaš dokument prejeli.

Ne, ni potrebno. Dokumente vam lahko pošljemo s priporočeno ali hitro pošto ali katero od kurirskih služb, odvisno od vaših želja.

Seveda. Ko prejmemo plačilo za vaš prevod, se lahko oglasite in ga prevzamete.

Če ste v tujini, bo najhitreje, če nam skenirane dokumente pošljete s pomočjo našega spletnega obrazca, izvirnike pa po hitri pošti. S hitro pošto vam bomo tudi vrnili izvirnik, zvezan s sodno overjenim prevodom

Če želite, lahko prevedene in sodno overjene listine v vašem imenu tudi vložimo pri ustreznih slovenskih organih.

Varovanje zaupnih podatkov in prevedenih dokumentov jemljemo resno. Naši tolmači, prevajalci in lektorji podpišejo posebno izjavo o varstvu zaupnih podatkov, naše prevode pa hranimo v digitalni obliki in redno posodabljamo varnostne kopije.

Sodno tolmačenje

Pri prevajanju gre za prevod pisnega besedila, pri tolmačenju pa za prevajanje govorjene besede.

Seveda. Z veseljem.

Ne, sodnega tolmača vam običajno zagotovi sodišče, lahko pa ga predlagate tudi sami.

Tolmačimo v različnih postopkih in ob različnih priložnostih, kot so poroka, priznanje očetovstva, strokovna predavanja, poslovna in druga pogajanja, na sodišču, pri notarjih, pri odvetnikih in na upravni enoti, v gospodarstvu pa na sejah skupščin, nadzornih svetov ali upravnih odborov in podobno.

Da, k temu nas zavezujejo naše osebno prepričanje, naša prisega in zakonodaja.

Cena tolmačenja se obračuna na uro, cenik naših storitev pa si lahko ogledate tukaj.

Potrebujete sodno overjen prevod ali tolmačenje?

Vabimo vas, da s pomočjo enostavnega obrazca pošljete povpraševanje ali naročite prevod. Vedno smo na voljo tudi za vprašanja po telefonu in e-pošti.

Zahtevajte ponudbo / pošljite naročilo