Storitve za odvetnike in notarje

Kot diplomirani pravniki za odvetnike, notarje in sodišča prevajamo vse vrste pravnih listin, kot so pogodbe, sodbe, upravne odločbe, notarske listine, in izpiske iz uradnih evidenc. Tolmačimo na narokih na sodišču in pri notarjih.

Dokumenti, ki jih običajno prevajamo in po potrebi sodno overimo:

 • vse vrste pogodb, odločb, sporazumov, potrdil in izjav,
 • notarski zapis,
 • notarska listina,
 • sodbe in sklepi sodišča,
 • obtožnica,
 • upravna odločba,
 • sodna odločba,
 • tožba,
 • pripravljalna vloga,

 • statut gospodarske družbe,
 • akti gospodarskih družb,
 • pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža,
 • družbena pogodba,
 • akt o ustanovitvi družbe,
 • izpisek iz sodnega in drugih registrov,
 • pooblastilo za zastopanje,
 • Evropski nalog za prijetje,
 • zapisniki sej skupščin ter sej upravnega ali nadzornega odbora …

Naši sodni tolmači strokovno in zanesljivo tolmačijo na:

 • sodišču,
 • narokih,
 • pogajanjih,
 • sejah skupščin,
 • sejah nadzornih svetov,
 • poslovnih pogajanjih,
 • strokovnih predavanjih.

Če vašega dokumenta ni na seznamu, nam ga pošljite preko spletnega obrazca, po elektronski pošti na naslov prevodi@sodni-tolmac.si ali nas pokličite na 01 230 84 78 in vse bomo uredili.

Potrebujete sodno overjen prevod?

Vabimo vas, da s pomočjo enostavnega obrazca pošljete povpraševanje ali naročite prevod. Vedno smo na voljo tudi za vprašanja po telefonu in e-pošti.

Zahtevajte ponudbo / pošljite naročilo