Advokati i javni beležnici

Kao diplomirani pravnici prevodimo za advokate, javne beležnike i sudove sve vrste pravnih isprava poput ugovora, presuda, upravnih odluka, javnobeležničkih isprava i izvoda iz službenih evidencija. Tumačimo na ročištima i kod notara.

Dokumentacija koju obično prevodimo i po potrebi sudski overimo:

 • sve vrste ugovora, odluka, sporazuma, potvrda i izjava,
 • javnobeležnički akt,
 • javnobeležnička isparava,
 • presude i rešenja suda,
 • optužnica,
 • upravna odluka,
 • sudska odluka,
 • tužba,
 • podnesak,
 • statut privrednog društva,
 • akti privrednog društva,
 • ugovor o prodaji poslovnog udela,
 • društveni ugovor,
 • akt o osnivanju društva,
 • izvod iz sudskog i ostalih registara,
 • punomoć za zastupanje,
 • Evropski nalog za privođenje,
 • zapisnici sednica skupština i sednica upravnog ili nadzornog odbora…

Naši sudski tumači stručno i pouzdano tumače na:

 • sudu,
 • ročištima,
 • pregovorima,
 • sednicama skupština,
 • sednicama nadzornih veća.

Ako vašeg dokumenta nema na spisku, pošaljite nam preko internet obrasca, putem elektronske pošte na e-mail prevodi@sodni-tolmac.si ili nas pozovite na +386 1 230 84 78 i sve ćemo urediti.

Potreban vam je sudski overen prevod?

Pozivamo vas da pomoću jednostavnog obrasca pošaljete upit ili naručite prevod. Uvek smo vam na raspolaganju i za pitanja putem telefona i e-maila.

Zahtevajte ponudu / Pošaljite narudžbu